Ηχοπαγίδες για κάθε σύστημα
κλιματισμού ή αερισμού

Στα συστήματα κλιματισμού και αερισμού, η λειτουργία των ανεμιστήρων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα θορύβου στον χώρο ή στο περιβάλλον όπου καταλήγει ο αεραγωγός αερισμού.

Για εγκαταστάσεις με πρόβλημα θορύβου, κατασκευάζουμε ηχοπαγίδες που επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της στάθμης του ήχου, σε συνδυασμό με την μικρή πτώση πίεσης και επομένως την οικονομική λειτουργία του ανεμιστήρα.

Κατασκευάζουμε δύο τύπων: ηχοπαγίδες ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής.

Ορθογωνικής Διατομής

Οι ηχοπαγίδες ορθογωνικής διατομής αποτελούνται από αεραγωγό με κάθετα διαφράγματα παράλληλα στη ροή του αέρα. Τα διαφράγματα αποτελούνται από στιβαρό ηχομονωτικό υλικό.

Οι διαστάσεις της ηχοπαγίδας είναι συνήθως μεγαλύτερες από τις διαστάσεις του αεραγωγού στον οποίο συνδέεται, λόγω της ύπαρξης των εσωτερικών διαφραγμάτων που παρεμβάλονται στη ροή του αέρα.

Οι ηχοπαγίδες κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση απαιτείται. Ηχοπαγίδες πολύ μεγάλων διαστάσεων κατασκευάζονται από μικρότερα τμήματα και συναρμολογούνται στο έργο, λόγω βάρους και δυσκολίας στη μεταφορά.

Κυκλικής Διατομής

Στις ηχοπαγίδες κυκλικής διατομής, η εσωτερική επιφάνεια της ηχοπαγίδας κατασκευάζεται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, η οποία περιβάλλεται από ηχομονωτικό υλικό και εξωτερικό πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Σε ηχοπαγίδες μεγάλων διαστάσεων, προστίθεται επιπλέον κυλινδρικό ηχομονωτικό στοιχείο παράλληλο στη ροή του αέρα, για μεγαλύτερη μείωση της στάθμης του ήχου.