Σε χώρους όπου απαιτείται θέρμανση μεγάλων παροχών αέρα, ο αερολέβητας προσφέρεται ως μια οικονομική, υψηλής απόδοσης λύση. Ο αερολέβητας είναι ιδιαίτερα κατάλληλος αν η θέρμανση του χώρου είναι διακεκομμένη, ή πρέπει να επιτευχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες αέρα,

Χώροι όπου συνήθως εφαρμόζεται η λύση του αερολέβητα είναι:

  • Θερμοκήπια
  • Ξηραντήρια
  • Βιομηχανικοί χώροι εργασίας
  • Εκκλησίες

Ο αερολέβητας μπορεί να λειτουργήσει με την καύση πετρελαίου ή αερίου, ανάλογα με τον καυστήρα που διαθέτει.

Ο θάλαμος καύσης του αερολέβητα κατασκευάζονται από λαμαρίνα πάχους 3mm. Η κατασκευή μονώνεται με υαλοβάμβακα και γαλβανισμένη λαμαρίνα εσωτερικά. Ο σχεδιασμός του επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις της τάξης του 90%.