Συναρμολογούμε ηχομονωμένα κιβώτια (fan section) για φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης αλλά και οποιοδήποτε άλλο τύπο ανεμιστήρα για τον οποίο πρέπει να μειωθεί η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου του ανεμιστήρα στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα fan sections κατασκευάζονται από σκελετό αλουμινίου και πλαστικές τριεδρικές γωνίες. Οι έδρες των κιβωτίων κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα και, προαιρετικά, βάφονται στην ηλεκτροστατική βαφή. Η μόνωση των κιβωτίων γίνεται από μονωτικό υλικά τύπου frelen ή από πετροβάμβακα.

Αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί για την προσαγωγή νωπού αέρα, μπορούμε να προσθέσουμε στο κιβώτιο του ανεμιστήρα και εναλλάκτη θερμότητας νερού - αέρα (στοιχείο νερού), ώστε να επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα από το νερό που κυκλοφορεί στον εναλλάκτη.