Κατασκευάζουμε ιμαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες οποιουδήποτε μεγέθους.

Συνηθισμένες περιπτώσεις όπου απαιτούνται ιμαντοκίνητοι ανεμιστήρες:

  • Δίκτυα αεραγωγών με μεγάλη παροχή αέρα, όπου απαιτούνται ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης, εμπροσθοκλινών ή οπισθοκλινών πτερυγιών, ανάλογα με την απαιτούμενη στατική πίεση
  • Επαγγελματικές κουζίνες, όπου απαιτούνται ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης οπισθοκλινών πτερυγίων
  • Εγκαταστάσεις όπου μεταφέρονται σωματίδια με τη ροή του αέρα, και απαιτούνται υψηλές ταχύτητες και στατικές πιέσεις.
  • Εγκαταστάσεις με υψηλή θερμοκρασία ή διαβρωτικές συνθήκες, όπου ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να μην βρίσκεται εντός της ροής του αέρα.

Οι ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης παραδίδονται εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (fan section). Τα fan sections κατασκευάζονται από σκελετό αλουμινίου και πλαστικές τριεδρικές γωνίες. Οι έδρες των κιβωτίων κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η μόνωση των κιβωτίων γίνεται από μονωτικό υλικά τύπου frelen ή από πετροβάμβακα.

Οι ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης παραδίδονται είτε εντός fan section, είτε εναλλακτικά σε βάση χωρίς ηχομονωμένο κιβώτιο, για μείωση του κόστους όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον εκπεμπόμενο ήχο. Σε αυτή την κατασκευή, καλύπτονται για λόγους ασφαλείας μόνο οι τροχαλίες και οι ιμάντες.