Κατασκευάζουμε ανοξείδωτες χοάνες («φούσκες») για επαγγελματικές κουζίνες. Διαθέτουμε:

  • Χοάνες τοίχου, για τοποθέτηση πάνω από κουζίνες που βρίσκονται σε πάγκο δίπλα σε τοίχο
  • Χοάνες κέντρου, για τοποθέτηση πάνω από κεντρικές κουζίνες,
  • Χοάνες διπλής ενέργειας, που δίνουν την δυνατότητα προσαγωγή νωπού αέρα περιφερειακά της χοάνης.

Όλες οι χοάνες έχουν φιλτροθέσιο για τοποθέτηση μεταλλικών φίλτρων λίπους. Τα φίλτρα λίπους είναι ανοξείδωτα, πλενόμενα στο πλυντήριο πιάτων.

Περιμετρικά της χοάνης υπάρχει λιποσυλλέκτης, στον οποίο κατασταλάζουν τα ρευστά λίπη και λάδια που συγκρατούνται από τα φίλτρα λίπους. Τα λάδια απορρίπτονται από σωληνάκι και οδηγούνται στην αποχέτευση.