Υλικά κατασκευής

Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, από τα παρακάτω υλικά:

 • Γαλβανισμένη λαμαρίνα
  Για συνήθεις εγκαταστάσεις αερισμού και κλιματισμού, πάχους από 0.6 mm ως 2.0 mm
 • Ανοξείδωτη λαμαρίνα
  Για εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων όπου απαιτείται πιστοποίηση HACCP, ή για αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον
 • Μαύρη λαμαρίνα
  Πάχους από 2 mm ως 3 mm, για κατασκευή ηλεκτροσυγκολλητών αεραγωγών, σε εγκαταστάσεις μεταφοράς σωματιδίων με υψηλές ταχύτητες, για αντοχή και απόλυτη στεγανότητα,

Μόνωση

Οι αεραγωγοί διατίθενται αμόνωτοι ή και μονωμένοι, με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται. Συνηθισμένα υλικά μόνωσης:

 • Υαλοβάμβακας
 • Πετροβάμβακας
 • Frelen
 • Armaflex